HOME ADVOCATEN RECHTSTAKKEN WERKWIJZE ERELOON CONTACT LINKS  
Welkom bij Verba Legis Advocaten.

Het Advocatenkantoor is opgericht door Meester Ben Crosiers en Meester Tania Leysen, twee gemotiveerde advocaten met beroepservaring,
die zich in een samenwerkingsverband hebben verenigd om op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze juridisch advies en bijstand te verlenen en
dit in verschillende rechtstakken en op diverse niveaus.

De advocaten van Verba Legis streven er naar om het rechtsprobleem op een zo pragmatisch mogelijke wijze te behandelen.
De relatie 'advocaat-cliënt' is van essentieel belang.

Binnen het kantoor vormen cliëntgerichtheid, vertrouwelijkheid en kwaliteitsvolle bijstand de sleutelwoorden.

Deadvocatenvan Verba Legis gedragenzichnaardereglementenvandeOrdevanVlaamse Balies envande OrdevanAdvocatente Antwerpen.
Uitgebreidere informatie hierover, evenals de toepasselijke reglementen in extenso, kunnen geraadpleegd worden op www.advocaat.be en
www.balieantwerpen.be.